WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:121 回復:1 發表於 2020-5-23 10:07:11
本主題由 212love 於 2020-5-25 11:30 解除高亮
累計簽到︰2002 天
連續簽到︰3 天
發表於 2020-5-23 09:44:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

夜班服務員 The.Night.Clerk, 2020.[MKV / 21.66G] [BD-原盘] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 犯罪 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.jpg 6 g+ [' @& q1 d0 [, J, J4 U
3 z' l4 z( t! r8 h2 k( x8 ?' D
◎译 名 夜班服务员 / 夜班职员 / 夜间接待员
) V$ m2 s7 C. ]8 ?# X5 B◎片 名 The Night Clerk- N  t( q, z$ d* W3 F3 R- M9 I
◎年 代 2020
8 C+ `1 k/ y( b. {3 V. x6 y◎产 地 美国; @( p8 Q" @; N: m
◎类 别 剧情 / 犯罪/ I! H9 M" N5 ?; a! H9 C4 m- i
◎语 言 英语
- |0 i# H, H% r8 g. D3 T& V◎上映日期 2020-02-21(美国)6 P0 @3 ]0 x8 [+ i( c0 R) y
◎IMDb评分 5.2/10 from 2382 users
2 e1 t- G9 S0 V% E4 C/ q/ J9 W◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt7979142
# y6 A0 T' ^& s◎豆瓣评分 5.5/10 from 2062 users& n# h8 y) D( ]3 f! ~/ l; A) w
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30142414/
3 U  c4 Z! P* t' x1 U◎片 长 90分钟  c: ?" w5 i# C; k
◎导 演 迈克尔·克里斯托弗 Michael Cristofer
' O# ~1 z8 o. H* \# |◎编 剧 迈克尔·克里斯托弗 Michael Cristofer
, }9 s, @: r3 Y5 S◎主 演 泰伊·谢里丹 Tye Sheridan% W1 T4 r8 y* b5 H% S9 P
   安娜·德·阿玛斯 Ana de Armas6 M1 `- y+ x, c: ~
   海伦·亨特 Helen Hunt+ ]. y$ y: c6 s$ v
   约翰·雷吉扎莫 John Leguizamo& D3 V8 l) _: i  i# n! v. K
   乔纳森·斯卡奇 Johnathon Schaech
8 e) \) ^: q! O, v, L   雅克·格雷 Jacque Gray
7 [9 ^  c+ n& B# Z! r6 ^9 T5 @   Cindy Perez
. D2 L' G# t2 ^   D.L. Walker
% T7 I) l, J% B7 q5 N, k  \   Walter Platz
) z; Z8 ]+ P9 g8 t4 T9 y   Pam Eichner
0 B9 ~9 A% P( ?- ]4 p   Ischa Bee! k# m$ f0 Z4 s! I7 y. ?  e. m
   Stacey Ann Turner) M8 I$ ~- b; N! m/ A3 [9 J
   Adam Colvin
' ~$ J1 `: c/ \! ]) _$ h2 \' `& g& j: O6 E. J6 ~: {- q
2 h/ b! ?2 a- C* L4 b
◎标 签 犯罪 | 美国 | 悬疑 | 剧情 | 2020 | 安娜·德·阿玛斯 | 美国电影 | 泰伊·谢里丹
9 L; B1 X. H* B6 f
. R) E6 L' x, S" a; ^4 T◎简 介$ ]$ m; d+ J6 Q- I4 W

1 s1 \7 E) ]1 `6 ` 患有自闭症的酒店夜班服务员巴特(泰伊·谢里丹饰)为提高社交能力,他利用监控纪录客人一举一动。某天一名女客人被杀害后,警方开始怀疑他。然而杀手还在行动,他既要面对警方又要找到真凶。7 `8 n2 P, z6 N2 {7 U; I
DISC INFO:# ?4 e9 Y" L' t0 ]

4 o) h( Z5 Y! R/ ]5 p2 w6 EDisc Title:     The.Night.Clerk.2020.COMPLETE.BLURAY-OCULAR
) T! p5 a  y, P6 X0 x/ X' nDisc Size:      23,245,109,464 bytes
. J( ~7 ]& s4 G0 o8 w& vProtection:     AACS
" m8 d& M  ]5 J  M% k, V( JExtras:         50Hz Content
& P) x' @& S, ~1 d! B, M4 OBDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 11.0.8.8): m9 O( V0 Y2 L
8 K7 v+ `: q- G: _
PLAYLIST REPORT:
8 j5 v( z0 R4 A7 U) A4 e. g6 |' u+ W$ t" s
Name:                   00000.MPLS  1 ^2 s1 c2 _& _* v5 |$ B9 t
Length:                 1:30:12.407 (h:m:s.ms)
4 W; T# p# t3 Q$ XSize:                   23,117,924,352 bytes
2 S6 o3 q2 f6 c/ u& HTotal Bitrate:          34.17 Mbps: M1 z' o. I4 Z5 a

4 a4 j) _" n% E* W9 BVIDEO:5 O9 T5 b4 }3 _7 r, L3 c5 I# M2 R
$ N6 I* [) c/ U. c
Codec                   Bitrate             Description   
* b( o) {1 x, I5 L/ a-----                   -------             -----------    # O9 J/ h( Z. Q- A3 c: z* F
MPEG-4 AVC Video        28982 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
1 V5 T; B- p- |3 F' \1 E3 C% k: E4 B  j1 B+ |
AUDIO:$ e5 F% [) [* T4 x" {% D
+ U5 {" N: u5 t" \$ {" [; I8 Z7 `, J
Codec                           Language        Bitrate         Description    7 Z) j. |4 a) O( Q5 d' G
-----                           --------        -------         -----------   
6 P: \5 \, O5 B( ?LPCM Audio                      English         1536 kbps       2.0 / 48 kHz / 1536 kbps / 16-bit, D  _2 b' `0 K5 _+ a& X
DTS-HD Master Audio             English         1678 kbps       5.1 / 48 kHz / 1678 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
( D6 F4 X- x6 ?) @) I* i( u4 z; C( K" O# v# k3 m3 W, [
SUBTITLES:* e2 P9 ~# V, c+ L8 p" Y1 |' e

3 W) i  F4 [7 G  ~Codec                           Language        Bitrate         Description   
9 g% P9 O+ n: U1 h8 |6 i-----                           --------        -------         -----------   
! X' p# j/ m! c3 _Presentation Graphics           English         25.146 kbps

0 j" p  v& K5 \5 c, N. ?# V2 n

( z# O- F7 m; G8 H* l, R

夜班服務員. MKV.torrent

57.28 KB, 下載次數: 19

累計簽到︰523 天
連續簽到︰9 天
發表於 2020-5-23 10:07:11 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部