WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:109 回復:1 發表於 7 天前
本主題由 212love 於 昨天 12:42 刪除回復
累計簽到:2115 天
連續簽到:1 天
發表於 7 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

喪命之地 A.Deadly.Place., 2020.[MKV / 3.11G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 驚悚 
地區: 加拿大 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.png
8 a& `' P7 d  d: h$ _" P- V. M! }9 b$ v; @, R; M% ~
◎译  名 丧命之地
( m6 \. W7 I7 c/ ]$ h' @◎片  名 A Deadly Place( T! j$ s) r6 _2 V9 S2 G: I
◎年  代 2020
" F6 w1 @9 U* M* O# J/ \◎产  地 加拿大
0 u5 l' ]3 r4 A; i$ b◎类  别 惊悚
2 \7 d, J) b+ N+ M( g9 z◎语  言 英语
2 C( f, M4 ?8 Y$ o- _9 }; {◎上映日期 2020-11-17(网络); i0 v5 x( f( ]
◎IMDb评分 4.1/10 from 17 users
1 Y3 V; [& Q5 L3 i◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt8097362/. p; `! ]% R+ T: R
◎豆瓣评分 /10 from 0 users
+ F; G9 x! R$ c; s. g* l* ~# _◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35258196/7 G% S2 i. M6 t9 y& \, O8 c
◎片  长 83分钟( U  w. y; t3 T
+ a7 B) o9 A- D- s5 R" H
◎简  介 0 T1 r# V0 I0 R

! ]; G$ ?# C& y  A woman returns home after her fathers death only to be reunited with friends of the family who behold secrets about her past that she will come to face in deadly measures.
6 Q' S% F. X/ J+ F4 L- IVideo6 Y8 H- V! h3 l3 P) O
ID : 1
% h0 r( h1 o4 K$ {, tFormat : AVC
: H# C, B9 V" G3 O) l9 ^; M3 `Format/Info : Advanced Video Codec- v8 Z; v; }+ N4 u
Format profile : [email protected]5 N8 K( a" ]* K8 }0 u5 r
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
5 o7 s  W+ c4 o& A$ WFormat settings, CABAC : Yes5 D* e: Q- ~8 T4 B
Format settings, Reference frames : 4 frames/ L3 ~5 X% b& B9 ]4 d
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC; k( A) u7 R1 z- ~  O' U
Duration : 1 h 23 min
  s7 p- l& e( d6 u6 `Bit rate : 4 930 kb/s
7 v2 S" b& M% G+ aWidth : 1 920 pixels
6 K, ?& @7 F, N$ e5 qHeight : 1 080 pixels: P+ p* M6 p/ r1 a9 P) a: F! [  @
Display aspect ratio : 16:96 i1 @; C/ }$ a2 M+ {) T- D  ^
Frame rate mode : Constant
. J( v+ H# p7 \* C) ^Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
, U. H- h' N; P) C( kColor space : YUV
& Y+ O) j& k. C3 ^) \/ g1 aChroma subsampling : 4:2:08 t4 G5 o7 D+ _& D# i# P/ _
Bit depth : 8 bits
- l* {9 s0 g6 r7 e) H5 {Scan type : Progressive8 E# K% `- Z1 j( V1 h( r( G+ K5 S
Bits/(Pixel*Frame) : 0.099
6 g0 K" W) q, \( q" qStream size : 2.89 GiB (93%)
+ j( X4 S$ f7 f! x' DTitle : A.Deadly.Place.2020.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-FGT
2 S7 D7 |9 ^# D3 }$ J- N$ bLanguage : English, q) I' G5 y' M* w9 o# b8 U
Default : Yes
' a( W' m+ T  ?. o0 \$ I4 _Forced : No; `3 P3 \- Y5 P) L9 z4 |
Color range : Limited
2 s: I6 B6 Y& C0 \Color primaries : BT.709
* g2 a$ \& z7 O5 {* s* M+ G$ eTransfer characteristics : BT.709; s/ ~% b  B3 N2 _: W
Matrix coefficients : BT.709- F/ p: m$ U; L& q  w% J
# s% w3 z; ~! G. P. a
Audio
( [7 M5 i* a( S: n7 @! v. |ID : 2
- e! d$ Y0 b0 k2 zFormat : AC-38 I% a6 v4 a0 l
Format/Info : Audio Coding 35 `+ w+ K/ ^8 F4 R* ~, P
Commercial name : Dolby Digital- L4 _/ Z* z6 w7 N
Codec ID : A_AC3* B0 h* C' I! b0 m/ o7 a
Duration : 1 h 23 min
+ ^* ~6 A; S/ A" VBit rate mode : Constant% U5 C- D& H) `3 S7 i
Bit rate : 384 kb/s% F4 R( h/ W* [" P
Channel(s) : 6 channels5 d$ r1 W" ]. p2 h  c
Channel layout : L R C LFE Ls Rs" A2 T+ h- Y3 J, E4 t( x
Sampling rate : 48.0 kHz
( [% D# N/ q$ u3 s3 z; ]3 X  bFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)4 m0 \) q3 a7 _5 \' l
Compression mode : Lossy
; i4 |2 e7 S. K" X$ X/ e5 b0 rStream size : 230 MiB (7%)8 l* R. @) Y* w, |. Q
Title : A.Deadly.Place.2020.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-FGT
( O4 E7 @: @( [/ a: `" Z) JLanguage : English
( Y2 j& q8 W) WService kind : Complete Main
" h3 g! N! _+ E+ |Default : Yes
! n8 B* n) B- n! G# ]/ PForced : No
- [) m5 h5 B; j( T3 i5 j5 W7 t. M7 z6 b
Text8 [: q) o9 j4 Z4 b/ H) d
ID : 3
" `" u6 s8 w( `, m9 ?. `Format : UTF-8
0 i- M2 w: Y0 i( @) bCodec ID : S_TEXT/UTF8
$ k  i- _) g4 E- @) |5 NCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text* D0 B! R6 h: s+ A" r& U4 d1 @
Duration : 1 h 9 min6 E- ^! }# m8 Z( O, S, ?
Bit rate : 31 b/s
- j# A% e% m9 b# Q6 W1 f4 cCount of elements : 708$ U$ \& z2 H8 ?* k7 \2 i
Stream size : 16.1 KiB (0%)
" ~% X/ p; F' HLanguage : English
4 Q. t# o! g8 e; }$ X, _Default : Yes
$ \0 y, H( T) BForced : No
3 o6 y$ F2 W6 c. m+ N3 c7 ^

" ?+ l( i+ L& n2 H. t$ n# F: q0 x* a; u/ x

喪命之地. MKV.torrent

31.65 KB, 下載次數: 7

累計簽到:12 天
連續簽到:12 天
發表於 7 天前 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部