WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:111 回復:1 發表於 2020-5-23 10:07:11
本主題由 212love 於 2020-5-25 11:30 解除高亮
累計簽到︰2000 天
連續簽到︰1 天
發表於 2020-5-23 09:44:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

夜班服務員 The.Night.Clerk, 2020.[MKV / 21.66G] [BD-原盘] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 犯罪 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.jpg + O+ G  s% ?* A% A5 d2 S" ]& T

4 ]+ L& C1 C+ a/ Q3 t; l0 U◎译 名 夜班服务员 / 夜班职员 / 夜间接待员* H" J  G8 @% Y* \+ H' M
◎片 名 The Night Clerk
! g& v( T; t# B8 N6 N4 T, k◎年 代 2020
7 b' Z' V* A9 W: r% y6 P9 @3 ^◎产 地 美国
0 \2 y, f2 s1 U; }' l6 }◎类 别 剧情 / 犯罪
' }  j7 Z; Q& J, f- @+ C◎语 言 英语
! l' p* X1 m. N◎上映日期 2020-02-21(美国)
" }4 ~: Y9 n9 N◎IMDb评分 5.2/10 from 2382 users
/ Q6 T8 b/ S4 b1 K◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt7979142
5 G9 Z+ O; A# j$ ~5 I◎豆瓣评分 5.5/10 from 2062 users
6 J9 C1 r" Y) S2 G◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30142414/
% p8 Q8 X  h! B4 S6 T# a' R◎片 长 90分钟
* T; A! H! k6 C/ e9 H◎导 演 迈克尔·克里斯托弗 Michael Cristofer$ C$ O8 r/ q) F' Y
◎编 剧 迈克尔·克里斯托弗 Michael Cristofer/ k, C: N1 @7 ]. r( O  u
◎主 演 泰伊·谢里丹 Tye Sheridan
4 K1 b; Q6 I+ T# h5 N/ Q/ Q   安娜·德·阿玛斯 Ana de Armas& ?# [' R, `3 |$ Q! c* y
   海伦·亨特 Helen Hunt
; T" x/ v' }7 O   约翰·雷吉扎莫 John Leguizamo
1 i2 R' ~0 b% b3 q: D2 _   乔纳森·斯卡奇 Johnathon Schaech) k3 q) w' }$ x, P) w6 y0 L
   雅克·格雷 Jacque Gray8 O6 y# g( A0 J3 W
   Cindy Perez& o% z& `4 o; p: ~" m* \
   D.L. Walker( c$ p& w: n7 ~3 s6 ~  ?( \4 u
   Walter Platz/ s# l+ \+ F2 q
   Pam Eichner
# @' W: k* n- V2 S1 t   Ischa Bee' E4 |$ S3 A9 v, p+ B
   Stacey Ann Turner( M. e1 V) l9 f8 \* R! D
   Adam Colvin$ i( ], W( k5 L  ~

' ~( s3 o, z, t# D; r+ Y$ W3 V1 n8 i9 C, |* f6 }
◎标 签 犯罪 | 美国 | 悬疑 | 剧情 | 2020 | 安娜·德·阿玛斯 | 美国电影 | 泰伊·谢里丹
/ f& N' K/ \: R: [2 ^+ {* V% X  V9 t2 B$ M  {, V  q5 u. S) Q
◎简 介, R  w" ~; u7 C" ?0 Y+ s. c' ~

2 _( n: E0 U4 C, q8 `. N" j8 \ 患有自闭症的酒店夜班服务员巴特(泰伊·谢里丹饰)为提高社交能力,他利用监控纪录客人一举一动。某天一名女客人被杀害后,警方开始怀疑他。然而杀手还在行动,他既要面对警方又要找到真凶。2 `5 J- W5 U2 m$ X! x2 X( w
DISC INFO:5 t+ n( N+ e9 T) Q

) v$ G" p% m: k7 M/ M  |+ }3 VDisc Title:     The.Night.Clerk.2020.COMPLETE.BLURAY-OCULAR
4 W4 u. p+ x& k0 UDisc Size:      23,245,109,464 bytes! w; B  f% ^5 R4 I+ @
Protection:     AACS0 ]6 k0 Z% {9 m# v
Extras:         50Hz Content; @/ t6 A- I* ?' b8 {  x4 X
BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 11.0.8.8)" D/ J! w7 {. w5 ]% f$ F
0 f! t2 D: K6 m/ ^9 Z" I
PLAYLIST REPORT:' `8 E+ S- K$ B5 g" \. W6 ^

7 P9 n( G$ a0 ?# eName:                   00000.MPLS  
' H7 k' L, S: {Length:                 1:30:12.407 (h:m:s.ms)
9 x7 ?6 O; I- L8 a% U9 tSize:                   23,117,924,352 bytes
: l* ~( |/ ?9 t- }1 UTotal Bitrate:          34.17 Mbps
# D/ ?2 _6 G0 j
5 A9 u* X, X7 yVIDEO:+ D! `3 S( ~- l

  F4 }, t+ ^; a& B0 x) N/ R: v6 DCodec                   Bitrate             Description   
  G: w' Q: |# r/ o% f-----                   -------             -----------    . K- Q6 L* |  Y4 e3 V( h4 w
MPEG-4 AVC Video        28982 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
" @6 y9 X& o' f  N5 ~# Q' F9 m7 Y4 W& a, G$ O$ }
AUDIO:
/ l+ q% M, l) }, G& `7 O# o
4 o7 y- W5 g! u" R7 Y+ v* P. q! P6 |Codec                           Language        Bitrate         Description   
* O( x, R& q, ?$ p-----                           --------        -------         -----------   
) {5 ]8 I9 g4 m; X3 {6 l3 [LPCM Audio                      English         1536 kbps       2.0 / 48 kHz / 1536 kbps / 16-bit8 g; b( N! J- k1 s6 S) i/ B% P# u
DTS-HD Master Audio             English         1678 kbps       5.1 / 48 kHz / 1678 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
9 r2 R: v5 l# O. j7 L7 |& z' g0 w0 ]5 L- P8 l
SUBTITLES:
3 j# [7 R  z1 m7 {3 h' U6 [9 Q3 b- c3 r, Y# F
Codec                           Language        Bitrate         Description   
( ]/ L2 r$ |3 t+ O2 e( ^-----                           --------        -------         -----------    5 {2 r1 S. T  ]3 |( s; W
Presentation Graphics           English         25.146 kbps
0 j1 `. ^8 C+ Q% I+ v+ K! k: y& [
  m  N3 J! `) u5 ~5 J
8 L- I  Q' V1 T' U8 k/ h  G

夜班服務員. MKV.torrent

57.28 KB, 下載次數: 19

累計簽到︰523 天
連續簽到︰9 天
發表於 2020-5-23 10:07:11 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部