WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:241 回復:0 發表於 2020-10-17 12:38:04
本主題由 212love 於 前天 14:46 刪除回復
累計簽到︰2095 天
連續簽到︰2 天
發表於 2020-10-17 12:38:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

正義的子彈 Bullets.of.Justice., 2019.[MKV / 5.80G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 犯罪 恐怖 其它 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
2.png + P. E  n. z! q( R7 Q% X9 ^' E: n

" |+ K1 [, `  B9 P◎译 名 正义的子弹1 c, h1 M& F, {$ L  d3 P# g
◎片 名 Bullets of Justice4 s4 |9 S" u! y  ]" n! s
◎年 代 2019& V# j/ B# g: ]
◎产 地 美国  J& E# w* k2 d% K  r: h
◎类 别 恐怖 / 犯罪 / 黑色电影+ R' Q7 G, c+ q6 p
◎语 言 英语; B( Q% F( B& G1 H9 a5 A% d
◎上映日期 2017-01-13
2 b9 g7 y" @2 |' ?◎IMDb评分 6.2/10 from 83 users
# R( j0 ~' @. R◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt6421398/. g1 e0 z: s+ e. V$ h
◎豆瓣评分 /10 from 0 users% `2 z. r% P1 F" D* r3 C/ v9 s8 Z
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26966754/
" e% g. {& I6 I9 W4 M◎导 演 瓦列·米利夫 Valeri Milev
3 D2 ?+ w/ H% Z$ @3 M7 q◎编 剧 瓦列·米利夫 Valeri Milev
: z) O& O( p- A3 i0 V& C+ k4 @◎主 演 丹尼·特雷霍 Danny Trejo0 h, n2 _1 F2 ?4 B. Z- @
1 E( d  d! t' Q
◎标 签 正义的子弹 | 很想看 | 恐怖 | 超刺激 | 惊悚 | 科幻 | 魔幻 | 661 b1 _6 l' \$ x% G7 Z7 ?; u. x6 k: l% B

$ ?4 n! W- G0 J7 {# T+ ]◎简 介 / Z5 U& q6 Q" E4 d
8 X/ m/ G/ W; _3 _7 l5 ~
 在第三次世界大战期间,美国政府发起了一个秘密的项目代号为“陆军培根”,以创造超级士兵近交人与猪。25年后,一种叫做“枪口”已经占据食物链的顶端,吃和人类饲养动物一样。罗布正义是一个前赏金猎人工作的最后一行人类抵抗-一组幸存者躲藏在核掩体深处地下。他的任务是找出枪口上台并消灭他们。7 {( C5 R, W6 _+ m9 e2 I
Video! ^& q# v: j1 a' T
ID : 1
3 @" S& |6 l# e6 b! R$ ]5 D* zFormat : AVC5 r- Z* H5 F, n( h- Z* R& @
Format/Info : Advanced Video Codec
( C" {6 M/ [6 ]8 C* q! O) ]& qFormat profile : [email protected]
" |6 ]3 O2 Z- s; A3 aFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames- F) i+ V% V; M. V/ t
Format settings, CABAC : Yes
( V( h* e" P3 C  C9 \' ~- HFormat settings, Reference frames : 4 frames
( H. S; I8 c! y' f$ l8 M7 qCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC% j  j9 U. c8 o* e- o2 R
Duration : 1 h 19 min- `; ~8 M' ?6 c% m  I4 N9 C
Bit rate mode : Constant
) W' h/ \' z/ |3 s4 YBit rate : 10 000 kb/s
8 J# }" O, X2 C0 D8 ^5 Y; ^Width : 1 920 pixels2 c4 X  H7 B0 ^$ ?
Height : 816 pixels! v2 I, ]3 m3 k9 o+ V
Display aspect ratio : 2.35:1
! C: m4 g1 G8 c; rFrame rate mode : Constant
8 }) J7 N0 M4 F& r9 D  m% TFrame rate : 24.000 FPS
, d' V; X2 F  M, p' ?0 fColor space : YUV3 g% q  b' O: Z% o$ j# [5 o5 n
Chroma subsampling : 4:2:0% ^- i0 {6 c  [# s
Bit depth : 8 bits2 q0 ~7 w& f. Q/ r5 O) G! [' p! g; k
Scan type : Progressive
$ K, X) S, s+ m! A( F1 uBits/(Pixel*Frame) : 0.266- f, L9 V' y8 O+ ?  Q, k  [
Stream size : 5.44 GiB (94%)/ r3 h4 w8 K0 E( `7 O5 s
Default : Yes" g: H- c& R# J0 P$ W
Forced : No, g8 c: T# K% l6 V
Color range : Limited5 Y+ l$ N8 e1 n3 K- N
Color primaries : BT.709* T% i7 H: K, H" O7 t8 U- Q
Transfer characteristics : BT.709
$ }* L& \$ Q- H  zMatrix coefficients : BT.709$ v( ~6 k; M5 _
. B6 c9 Y: [4 l% E
Audio
! A+ [# v6 p$ o; C0 GID : 22 u1 I4 q& \, m3 _& _8 j/ B5 G
Format : E-AC-3
' n! z: C# z5 Q6 d/ b5 b8 ZFormat/Info : Enhanced AC-3
  W$ ^5 k" D. ]Commercial name : Dolby Digital Plus
  M* @2 I+ x. C! w3 K  g2 Q3 jCodec ID : A_EAC3
* C( M1 M& {5 e! U5 mDuration : 1 h 19 min
' j; V9 o0 ^: ]! O2 D! ^Bit rate mode : Constant
+ L% D8 z4 q# V7 s9 _Bit rate : 640 kb/s
' E2 p) @- N  S& V6 {Channel(s) : 6 channels
4 S# R$ _3 [) |+ \& LChannel layout : L R C LFE Ls Rs, F$ Y. h' g( ]2 Z
Sampling rate : 48.0 kHz
+ ?; k/ w7 K- xFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
5 h( H, F6 n5 `4 ?3 o: ~/ i% QCompression mode : Lossy
9 N9 H0 u8 w6 {Stream size : 363 MiB (6%)
" I: g' o+ x, [Language : English
( W# _# S- Q3 x, g$ QService kind : Complete Main& f+ ^1 R, L& I% D$ E
Default : Yes3 j) y9 j9 A: Z  m  P9 e& w
Forced : No
/ v/ ?- J$ y& }: G6 O9 L# r, _  k7 _4 b4 }3 ~9 J: o0 e
Text
% W4 \: S5 _& b  Z/ q' pID : 3
+ _. Q* Q. X# h0 a8 RFormat : UTF-8
0 X7 x5 N# y/ J# x2 LCodec ID : S_TEXT/UTF89 P0 g9 r9 h! h1 I& }4 n  t( O; ~: E
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text* H8 Z7 Q+ r( U6 _7 f
Duration : 1 h 19 min
; \6 _8 y( w/ B. N( @Bit rate : 26 b/s
; C( }- s: I" Y1 b7 x. {! o7 z* dCount of elements : 632
2 @- L& f; V, n+ m' b- {4 xStream size : 15.6 KiB (0%): i: n$ ^/ k% Q. N
Title : SDH
4 L1 C& L! Q( J# Q9 ~, n  ~Language : English
, @7 X- p9 D& K% BDefault : No
. b) F1 h3 G1 T" }& j
: c4 w3 j( _4 p# r* i5 s

% c6 k: W; v/ X$ n

正義的子彈. MKV.torrent

29.54 KB, 下載次數: 75

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部